جمیل رستمی، هنرمند سال شناخته شد

جمیل رستمی از سوی بزرگترین مجمع و نهاد مدنی کردها در امریکا به عنوان هنرمند سال انتخاب شد.

این نهاد هر پنج سال یک بار هنرمند کردی را که از اعتبار و کارنامه وزین هنری و اخلاقی برخوردار باشد انتخاب و تقدیر می کند.

رستمی امسال برای “نگاه انسانی ” در فیلم هایش جایزه بزرگترین نهاد کردهای مقیم امریکا و کانادا را از آن خود کرد.

این اولین بار نیست که او برای نگاه انسانی و به تصویرکشیدن چهره ای دیگر از خشونت و نقض حقوق انسانی با رعایت بالاترین استانداردهای فنی و هنری به جایزه ای ارزشمند در این زمینه دست پیدا می کند.

 او پیش از این هم در جشنواره هایی مانند “سالرنو”،ایتالیا و “مون دنس”، در امریکا معروف به “کن امریکا” جایزه هایی باارزش را برای نگاه ظریف و دقیقش به مسائل انسانی دریافت کرده است.

جایزه این نهاد در دوره قبل ،پنج سال گذشته به احمد کایا خواننده و هندمند ارزشمند کرد ترکیه اهدا شده است که نشان از وسواس و دقت بالای هیئت انتخاب این جایزه دارد.