حمایت جمیل رستمی از آثاری با موضوع های انسانی

جمیل رستمی کارگردان سینمای ایران اعلام: از آثار فیلمسازانی که در تولیدات خود به موضوع های انسانی توجه دارند، حمایت می‌کند.

وی در گفت و گویی افزود: تهیه فیلم‌هایی که در شرایط حاضر رویکردی به زندگی انسان دارند و تلاش می کنند ضمن نمایش خصایص انسانی دغدغه های روحی بشر امروز را تصویر کنند از جمله اهدافی است که من دنبال می کنم .

کارگردان فیلم های مرثیه برف و ژانی گه‌ل ادامه داد: هرگاه در سینمای ایران موضوع های  مربوط به سرشت انسان ها در اولویت کاری قرار گرفته آثاری برجسته تولید شده که توانسته‌اند مخاطبان جهانی را تحت تاثیر قرار دهند ، این پیام اخلاقی انسانی و ارزشی سینمای ایران است که جوایز جشنواره های مختلف را به خود اختصاص داده است .

وی اضافه کرد: بخشی از سرشت‌های انسانی نیز دستخوش پلیدی و سیاهی شده‌اند، پلیدی‌هایی که نه تنها باعث رنج خود بلکه عامل رنج جامعه بشری هستند و نمایش مقاومت و آزادگی برخی انسان‌ها در مقابل این مظاهر ظلم و فساد نیز از موضوع هایی است که می‌تواند در اولویت تولید قرار گیرد و مثال آن دفاع مقدس و حماسه‌ها و ایثارگری‌های این دوره است.

وی گفت: نمایش ناملایمت‌ها و مرارت‌های مردم عراق در شرایط حاضر که این کشور دچار دسته بندی های حزبی و قبیله ای و مذهبی شده از جمله این موضوع هاست ، سینما می تواند زبانی باشد برای بیان مشکلات این مردم و دیگر مردمان تحت ستم .

فیلم ژانی گه‌ل ساخته رستمی به تازگی در کشور عراق به روی پرده رفته و با استقبال مخاطبان رو به رو شده است.