نقد و بررسی آثار

چشمانی که نمی بینند: نقدی بر فیلم « چشم» ساخته جمیل رستمی

هایدگر معتقد است انسان در ورطه زندگی غرق می شود و این آغازی برای فراموشی حقیقت وجود او در جهان است. هایدگر با قیاس زندگی با کارگاهِ نجاری خودآگاهی انسان از زندگی را چنین توصیف می کند: ما در حال چکش زدن به میخ هستیم، که ناگهان چکش می شکند. ما تا پیش از این…

ادامه مطلب

گزارشی از نشست نقد و بررسی فیلم «چشم»

جمیل رستمی در نشست نقد و بررسی فیلم «چشم» گفت: هر سه فیلم من یعنی «مرثیه برف»، «ژانی گه ل» و «چشم» از لحاظ تفکری در یک راستا هستند و تنها به لحاظ تصویری با یکدیگر تفاوت دارند. «ژانی گه ل» قصه ای کلاسیک دارد و «مرثیه برف» به لحاظ پرسوناژ بسیار کم کارکتر بوده،…

ادامه مطلب